Computertrainingen & WordPress Webdesign

Bethel Church

 

Worship: My Healer – Bethel Church

 

Worship: One Thirst (naar Psalm 27) – Bethel Church

You say to us seek Your face
Our hearts reply, Your face we seek
And come teach us Lord, reveal Your ways
Anoint us for the greater things

We have gathered with one thirst and hunger
We’re here to drink of glory and wonder,
Here to cry out: Come and fill this place
Come and fill this place

And our single wish, our sole desire
To gaze upon Your beauty God
We will not rest, nor will we cease
Till with our eyes, Your face we see

We have gathered with one thirst and hunger
We’re here to drink of glory and wonder,
Here to cry out: Come and fill this place
Come and fill this place   (3X)

We wait for You to come and show Your glory here today.
(4X)
We wait for You, God we wait for You!   (2X)
Alleluia come, Alleluia come!   (repeat)

U zegt tot ons: “zoek naar Mij”
Mijn hart dat zegt: “ik zoek U Heer”
Kom leer ons Heer – en toon Uw weg
En zalf ons voor het hoogste goed

Wij zijn samen met dorst en ’n verlangen
Wij zijn hier nu om te ontvangen
Hier, wij roepen: Kom en vul dit huis,
Kom en vul dit huis

Eén ding dat ‘k wens, dit vraag ik U
Om U te zien, Uw schoonheid Heer
Ik rust niet Heer, maar ik ga door,
totdat mijn oog U stralend ziet.

Wij zijn samen met dorst en ’n verlangen
Wij zijn hier nu om te ontvangen
Hier, wij roepen: Kom en vul dit huis,
Kom en vul dit huis   (3X)

Wij wachten Heer totdat U komt en Uw glorie aan ons toont.
(4X)
Ik wacht op U. – Heer ik wacht op U!   (2X)
Halleluja kom, Hallaluja kom!   (herhaal)
 

Naar Psalm 27 – NL tekst © 2012 Stg. Proclaim Emmeloord

Soaking: Wat doet zij daar? Wat is soaking en wat wordt daar mee bedoeld? Soaking is opnemen, zoals een spons water opneemt. Hiermee wordt bedoeld je open te stellen voor God en te wachten op Hem. Dit kan met of zonder aanbiddingsmuziek. De apostel Paulus schrijft “Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God, hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u.” (2 kor 5:13) Ook Elisa profeteerde onder citerspel: “Nu dan, haalt mij een citerspeler. En het geschiedde, toen de citerspeler speelde, dat de HAND DES HEREN op hem kwam”. (2 Kon 3:15) Heel wat nieuwe openbaringen en liederen zijn vanuit “soaking” geboren.

 

Post to Twitter