Computertrainingen & WordPress Webdesign

New generation

“En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.”
Hand 2:17-18
 

Jesus Culture – My Soul Longs for You – nothing else will do! – Pour Out Your Spirit

 

Jesus Culture – Freedom Reigns (Where the Spirit of the Lord is there is freedom)

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid
(NL vert. ©2012 Stg. Proclaim Emmeloord)

 
Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2x)
Kijk op naar de hemel, daar is vrijheid. (2x)

Vrijheid heerst in dit huis
Een regen van genade en vreugd,
het valt op een ieder neer,
daar is vrijheid.

Ben je moe en dorstig, daar is vrijheid (2x)
Geef je zelf aan Jezus, daar is vrijheid (2x)

Vrijheid heerst in dit huis
Een regen van genade en vreugd,
het valt op een ieder neer,
daar is vrijheid.

Jezus heerst in dit huis
Een regen van genade en vreugd,
het valt op een ieder neer,
daar is vrijheid.

Jesus is Heer!   (timer: 5:15)
Waar de Geest van de Heer is
– daar is vrijheid (3x)
Groot is uw trouw o Heer (3x) 0 God   (timer: 5:55)
Groot is uw trouw o Heer (3x) 0 mijn God

 

Jesus Culture – Let It Rain / Zend o Heer Uw regen neer – Open de hemelse sluizen.

Let it rain, let it rain. Open the floodgates of Heaven.
I feel the rain of your Love, I feel the wind of your Spirit
Now the heart beat of heaven, let us hear
We want to see You, show us Your Glory
And we want to know You.

 

Cory Asbury – My Soul Sings

My soul sings
Just a little while longer and I’ll see You,
Just a little while longer and I’ll know You,
Just a little while longer and we’ll be together
My soul sings, My soul sings, My soul sings, How I love You (2x)

All I want is just to know Your heart
and would You keep me here until we’re one

 

Profetic song: Laura Hackett – He’s Alive – Fascinate 2011

 

Jesus Culture

Jesus Culture – HAPPY DAY – Jesus is Alive

 

Jesus Culture – You Won’t Relent (Song of Songs – Hooglied 8:5-7)

 

Post to Twitter