Computertrainingen & WordPress Webdesign

Praise & Worship

Mijn Passie

De film “The Apostle” van Robert Duvall (van o.a. de Godfather II) is één van mijn favoriete films. Deze film is het levenswerk van Robert Duvall, waarin hij de hoofdrol speelt en waarvan hij ook de schrijver en producent is. Omdat velen bang waren dat deze film niet zou aanslaan bij het grote publiek, moest Duvall zelf zorg dragen voor de financiering en de productie van deze film. Maar deze film werd een groot succes. Voor deze film werd Duvall genomineerd en heeft diverse awards gekregen. De film gaat over een man die vol met fouten en gebreken op de vlucht is voor justitie. In zijn vlucht komt hij in een arm gebied, in Louisiana – Amerika en begint daar een pinksterkerk. De film is gebaseerd op ware gebeurtenissen. De apostle E.F. is een liefdevolle harde werker, die opkomt voor de armen en de zwakken. Maar hij is ook een impulsieve opvliegende man, die een vechtpartij niet uit de weg gaat. De film The Apostle (lees de recensies) is zeker de moeite waard om te zien. Hieronder ziet u een fragment uit deze film.
 

 

Door de jaren is er veel veranderd en ontwikkeld. Wereldwijd zijn er nu vele charismatische-evangelische kerken en/of pinkstergemeenten. Ook binnen de traditionele kerken is de charismatische beweging al jaren bezig.

Hieronder vindt u wat clips met fijne lofprijs en aanbiddings liederen. Wie lof offert, eert Mij en baant de weg dat Ik hem Gods heil doe zien, zegt de Bijbel (Psalm 50:23)

Wie denkt dat een kerkdienst saai is, moet maar eens met me mee gaan. Zie onder enkele clips van kerkdiensten, conferenties en concerten. En er staat heel wat meer op YouTube.

Let op: De clips die ik hieronder geplaatst heb komen van YouTube en zijn van diverse organisaties en bedieningen. De stijlen zijn ook verschillend. Sommige clips kunnen voor buitenstaanders nogal heftig over komen. Maar in alle clips zien we hetzelfde verlangen van mensen die samen de Here willen grootmaken.
 

Levend Water Gemeente Emmeloord (trailer doopdienst)

 

BNB Bijbelse Namen Zoekprogramma!

 
 

Bethel Music

 

You Have Won Me | Brian Johnson | Bethel Music

Grace, You ‘ve shown me grace. You ‘ve lifted my shame. Drawn me with loving kindness.
Washed whiter than snow. You have redeemed and made me whole.

Jesus, You have won me. You have broken every chain with love and mercy.
You have triumphed over death and You are worthy of glory and praise.

Love, You ‘ve shown me love. By leaving Your throne. By bleeding and dying on a cross
That wonderful cross, that took all my guilt and sin away

Shout it out and lift up one voice … in worship. Sing it out until all the earth … can hear it
Jesus is alive and He saves!  He rescues and saves!

 

 

Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Psalm 16:8

 

Post to Twitter

Again Praise

 

Praise: Lakewood Church in HD I Am A Friend of God & I Will Sing

 

Worship: Israel Houghton – Hosanna

Hosanna in the highest. Let our King be lifted up, Hosanna!

Hosanna in de hoge. Hoog verheven is de Heer, Hosanna  (Herhalen)
 
U bent verheven, hoger, en ik verhoog U
Jezus, U bent hoog verheven, – hoger, en ik verhoog U (5 X)
Hoog verheven is de Heer, Hosanna
Hosanna in de hoge.
Hoog verheven is de Heer (3 X)
Hosanna!
 
NL-tekst: © 2012 Stg. Proclaim Emmeloord

 

Worship:The God I Know(Live) City Harvest Church

(timer: 5:33) Slotkoor met vrije lofprijzing: “Mijn hart roept uit – Ja ik verlang – Meer van U – Meer van U!”

 

Post to Twitter

Bethel Church

 

Worship: My Healer – Bethel Church

 

Worship: One Thirst (naar Psalm 27) – Bethel Church

You say to us seek Your face
Our hearts reply, Your face we seek
And come teach us Lord, reveal Your ways
Anoint us for the greater things

We have gathered with one thirst and hunger
We’re here to drink of glory and wonder,
Here to cry out: Come and fill this place
Come and fill this place

And our single wish, our sole desire
To gaze upon Your beauty God
We will not rest, nor will we cease
Till with our eyes, Your face we see

We have gathered with one thirst and hunger
We’re here to drink of glory and wonder,
Here to cry out: Come and fill this place
Come and fill this place   (3X)

We wait for You to come and show Your glory here today.
(4X)
We wait for You, God we wait for You!   (2X)
Alleluia come, Alleluia come!   (repeat)

U zegt tot ons: “zoek naar Mij”
Mijn hart dat zegt: “ik zoek U Heer”
Kom leer ons Heer – en toon Uw weg
En zalf ons voor het hoogste goed

Wij zijn samen met dorst en ’n verlangen
Wij zijn hier nu om te ontvangen
Hier, wij roepen: Kom en vul dit huis,
Kom en vul dit huis

Eén ding dat ‘k wens, dit vraag ik U
Om U te zien, Uw schoonheid Heer
Ik rust niet Heer, maar ik ga door,
totdat mijn oog U stralend ziet.

Wij zijn samen met dorst en ’n verlangen
Wij zijn hier nu om te ontvangen
Hier, wij roepen: Kom en vul dit huis,
Kom en vul dit huis   (3X)

Wij wachten Heer totdat U komt en Uw glorie aan ons toont.
(4X)
Ik wacht op U. – Heer ik wacht op U!   (2X)
Halleluja kom, Hallaluja kom!   (herhaal)
 

Naar Psalm 27 – NL tekst © 2012 Stg. Proclaim Emmeloord

Soaking: Wat doet zij daar? Wat is soaking en wat wordt daar mee bedoeld? Soaking is opnemen, zoals een spons water opneemt. Hiermee wordt bedoeld je open te stellen voor God en te wachten op Hem. Dit kan met of zonder aanbiddingsmuziek. De apostel Paulus schrijft “Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God, hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u.” (2 kor 5:13) Ook Elisa profeteerde onder citerspel: “Nu dan, haalt mij een citerspeler. En het geschiedde, toen de citerspeler speelde, dat de HAND DES HEREN op hem kwam”. (2 Kon 3:15) Heel wat nieuwe openbaringen en liederen zijn vanuit “soaking” geboren.

 

Post to Twitter

New generation

“En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.”
Hand 2:17-18
 

Jesus Culture – My Soul Longs for You – nothing else will do! – Pour Out Your Spirit

 

Jesus Culture – Freedom Reigns (Where the Spirit of the Lord is there is freedom)

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid
(NL vert. ©2012 Stg. Proclaim Emmeloord)

 
Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2x)
Kijk op naar de hemel, daar is vrijheid. (2x)

Vrijheid heerst in dit huis
Een regen van genade en vreugd,
het valt op een ieder neer,
daar is vrijheid.

Ben je moe en dorstig, daar is vrijheid (2x)
Geef je zelf aan Jezus, daar is vrijheid (2x)

Vrijheid heerst in dit huis
Een regen van genade en vreugd,
het valt op een ieder neer,
daar is vrijheid.

Jezus heerst in dit huis
Een regen van genade en vreugd,
het valt op een ieder neer,
daar is vrijheid.

Jesus is Heer!   (timer: 5:15)
Waar de Geest van de Heer is
– daar is vrijheid (3x)
Groot is uw trouw o Heer (3x) 0 God   (timer: 5:55)
Groot is uw trouw o Heer (3x) 0 mijn God

 

Jesus Culture – Let It Rain / Zend o Heer Uw regen neer – Open de hemelse sluizen.

Let it rain, let it rain. Open the floodgates of Heaven.
I feel the rain of your Love, I feel the wind of your Spirit
Now the heart beat of heaven, let us hear
We want to see You, show us Your Glory
And we want to know You.

 

Cory Asbury – My Soul Sings

My soul sings
Just a little while longer and I’ll see You,
Just a little while longer and I’ll know You,
Just a little while longer and we’ll be together
My soul sings, My soul sings, My soul sings, How I love You (2x)

All I want is just to know Your heart
and would You keep me here until we’re one

 

Profetic song: Laura Hackett – He’s Alive – Fascinate 2011

 

Jesus Culture

Jesus Culture – HAPPY DAY – Jesus is Alive

 

Jesus Culture – You Won’t Relent (Song of Songs – Hooglied 8:5-7)

 

Post to Twitter

MorningStar Ministries

“Praise the Lord, Oh My Soul” – MorningStar Ministries – Kevin Prosch

 

I Have Decided by Don Potter MorningStar Ministries

 

Post to Twitter

Paul Wilbur

Praise: Adonai – Paul Willbur

 

Praise: Days of Elijah – Paul Wilbur

 

Worship: Paul Wilbur – Praise Adonai

 

Praise: Let God Arise – PSALM 68 & Num 10:35 – Paul Wilbur


 

Worship: In Your Presence – Paul Wilbur


 

In Your presence
that’s where I am strong
In Your presence
O Lord my God
In Your presence
that’s where I
belong
Seeking Your face
Touching Your grace
In the cleft of the
Rock *)
In Your presence O God

I want to go
where the rivers
cannot overflow
me
Where my feet are
on the Rock
I want to hide
where the
blazing
fire cannot burn me
In Your presence O God

I want to hide
where the flood of
evil cannot
reach me
Where I’m covered by the Blood (of the Lamb)
I want to be where
the schemes
of darkness
cannot touch me
In Your presence O
God

You are my firm foundation
I trust in You all day
long
I am Your child
and Your servant
And You are my
strength and my
song
You’re my song

*) Exodus 33:22

 

Post to Twitter

Praise & Worship

Praise: Nicole C. Mullen – My Redeemer Lives

 

Worship: Revelation Song – Kari Jobi

 

Praise: Soul Survival 2008 – Saviour, He can move the mountains

 

Praise: Vickie Winans sings SHAKE YOURSELF LOOSE

 

Post to Twitter